Η εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης είναι προγενέστερη της εκκλησίας της Γέννησης της Θεοτόκου και βρίσκεται στο παλιό κοιμητήριο της κοινότητας. Η συγκεκριμένη εκκλησία εγκαταλείφθηκε τον 20ο αιώνα. Την ύπαρξή της μαρτυρούν μονάχα τέσσερις μισογκρεμισμένοι εξωτερικοί τοίχοι.

Ο εξοπλισμός της, μεταφέρθηκε στην κύρια εκκλησία του χωριού, δηλαδή στην εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου. Η εκκλησία έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο και τελεί υπό την προστασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η ανοικοδόμησή της εκκλησίας αποτελεί ένα από τα μελλοντικά έργα που θα λάβουν χώρα στην κοινότητα.